Lom Jablonové

Frakcia

Cena bez DPH (€/t)

Cena s DPH (€/t)

0/4

7,40

8,88

4/8

9,65

11,58

8/16

8,55

10,26

0/32

6,05

7,26

0/63

6,10

7,32

32/63

8,95

10,74

63/125

8,70

10,44

0/63 PL

7,00

8,40

0/125

6,95

8,34

16/32

8,55

10,26

kameň pre vodné stavby

6,15

7,38

lomový kameň

5,50

6,60

skrývka

2,50

3,00

zimný príplatok: január, február (min. odber 300t/deň)

0,20

0,24

príplatok: sobota (min. odber 300t/deň)

0,20

0,24

príplatok: nedeľa, štátne sviatky (min. odber 300t/deň)

0,40

0,48

expedícia mimo otváracej doby

0,20

0,24

Lom Lopušné Pažite

Frakcia

Cena bez DPH (€/t)

Cena s DPH (€/t)

0/4

7,40

8,88

4/8

9,65

11,58

8/16

8,55

10,26

0/32

6,05

7,26

0/63

6,00

7,20

32/63

8,95

10,74

63/125

8,70

10,44

0/63 PL

7,00

8,40

0/125

6,95

8,34

16/32

8,55

10,26

kameň pre vodné stavby

6,15

7,38

lomový kameň

5,50

6,60

skrývka

2,50

3,00

Lomový kameň závozový

4,60

5,52

zimný príplatok: január, február (min. odber 300t/deň)

0,20

0,24

príplatok: sobota (min. odber 300t/deň)

0,20

0,24

príplatok: nedeľa, štátne sviatky (min. odber 300t/deň)

0,40

0,48

expedícia mimo otváracej doby

0,20

0,24

Lom Brehy

Frakcia

Cena bez DPH (€/t)

Cena s DPH (€/t)

K 0/4 (000004)

7,90

9,48

K 0/8 (000008)

7,60

9,12

K 2/4 (002004)

17,50

21,00

K 4/8 (004008)

14,90

17,88

K 8/11 (008011)

18,50

22,20

K 8/16 (008016)

13,50

16,20

K 16/32 (016032)

12,50

15,00

K 32/63 (032063)

10,40

12,48

K 63/125 (063125)

10,40

12,48

K 0/32 (000032)

7,60

9,12

K 0/63 (000063)

7,60

9,12

lomový kameň (LK)

8,00

9,60

lomový kameň netriedený (LKN)

4,90

5,88

skrývka

3,00

3,60

kameň blokový (batáre)

19,00

22,80