Lom Jablonové

Frakcia

Cena bez DPH (€/t)

Cena s DPH (€/t)

0/4

7,90

9,48

4/8

10,50

12,60

8/16

9,90

11,88

0/32

6,40

7,68

0/63

6,85

8,22

32/63

10,30

12,36

63/125

10,00

12,00

0/63 PL

7,44

8,93

0/125

7,95

9,54

16/32

9,10

10,92

kameň pre vodné stavby

10,00

12,00

lomový kameň

6,75

8,10

skrývka

2,50

3,00

zimný príplatok: január, február (min. odber 300t/deň)

0,20

0,24

príplatok: sobota (min. odber 300t/deň)

0,20

0,24

príplatok: nedeľa, štátne sviatky (min. odber 300t/deň)

0,40

0,48

expedícia mimo otváracej doby

0,20

0,24

Lom Lopušné Pažite

Frakcia

Cena bez DPH (€/t)

Cena s DPH (€/t)

0/4

4,60

5,52

4/8

10,50

12,60

8/16

9,90

11,88

0/32

6,40

7,68

0/63

6,85

8,22

32/63

10,30

12,36

63/125

10,00

12,00

0/63 PL

7,44

8,93

0/125

7,95

9,54

16/32

9,10

10,92

kameň pre vodné stavby

10,00

12,00

lomový kameň

6,75

8,10

skrývka

2,50

3,00

zimný príplatok: január, február (min. odber 300t/deň)

0,20

0,24

príplatok: sobota (min. odber 300t/deň)

0,20

0,24

príplatok: nedeľa, štátne sviatky (min. odber 300t/deň)

0,40

0,48

expedícia mimo otváracej doby

0,20

0,24

Lom Brehy

Frakcia

Cena bez DPH (€/t)

Cena s DPH (€/t)

K 0/4

7,90

9,48

K 0/8

7,60

9,12

K 2/4

17,50

21,00

K 4/8

14,90

17,88

K 8/11

18,50

22,20

K 8/16

13,50

16,20

K 16/32

12,50

15,00

K 32/63

10,40

12,48

0/125

8,60

10,32

K 63/125

10,40

12,48

K 0/32

7,60

9,12

K 0/63

7,60

9,12

lomový kameň (LK)

9,50

11,40

Lomový kameň netriedený (LKN)

7,10

8,52

Skrývka

3,00

3,60

Kameň blokový (batáre)

19,00

22,80