Lom Jablonové

Frakcia

Cena bez DPH (€/t)

Cena s DPH (€/t)

0/4

8,50

10,20

4/8

11,10

13,32

8/16

10,50

12,60

0/32

6,90

8,28

0/63

7,35

8,82

32/63

10,80

12,96

63/125

10,50

12,60

0/63 PL

8,35

10,02

0/125

8,45

10,14

16/32

9,70

11,64

kameň pre vodné stavby

11,50

13,80

lomový kameň

8,25

9,90

skrývka

3,50

4,20

zimný príplatok: január, február (min. odber 300t/deň)

0,20

0,24

príplatok: sobota (min. odber 300t/deň)

0,20

0,24

príplatok: nedeľa, štátne sviatky (min. odber 300t/deň)

0,40

0,48

expedícia mimo otváracej doby

0,20

0,24

Lom Lopušné Pažite

Frakcia

Cena bez DPH (€/t)

Cena s DPH (€/t)

0/4

8,00

9,60

4/8

11,10

13,32

8/16

10,50

12,60

0/32

6,90

8,28

0/63

7,35

8,82

32/63

10,80

12,96

63/125

10,50

12,60

0/63 PL

8,35

10,02

0/125

8,45

10,14

16/32

9,70

11,64

kameň pre vodné stavby

11,50

13,80

lomový kameň

8,25

9,90

skrývka

3,50

4,20

zimný príplatok: január, február (min. odber 300t/deň)

0,20

0,24

príplatok: sobota (min. odber 300t/deň)

0,20

0,24

príplatok: nedeľa, štátne sviatky (min. odber 300t/deň)

0,40

0,48

expedícia mimo otváracej doby

0,20

0,24

Lom Brehy

Frakcia

Cena bez DPH (€/t)

Cena s DPH (€/t)

0/4

7,90

9,48

4/8

14,90

17,88

0/32

7,60

9,12

0/63

7,60

9,12

32/63

12,50

15,00

63/125

10,40

12,48

8/16

13,50

16,20

0/125

8,60

10,32

16/32

12,50

15,00

kameň pre vodné stavby

19,00

22,80

lomový kameň

9,50

11,40

lomový kameň netriedený

7,10

8,52

skrývka

3,00

3,60

zimný príplatok: január, február (min. odber 300t/deň)

0,20

0,24

príplatok: sobota (min. odber 300t/deň)

0,20

0,24

príplatok: nedeľa, štátne sviatky (min. odber 300t/deň)

0,40

0,48

expedícia mimo otváracej doby

0,20

0,24