Lom Jablonové

Frakcia

Cena bez DPH (€/t)

Cena s DPH (€/t)

0/4

9,01

10,81

4/8

11,75

14,10

8/16

11,15

13,38

0/32

8,00

9,60

0/63

7,82

9,38

32/63

11,18

13,42

63/125

10,78

12,94

0/63 PL

8,75

10,50

0/125

8,70

10,44

16/32

10,50

12,60

kameň pre vodné stavby

12,00

14,40

lomový kameň

8,58

10,30

skrývka

3,73

4,48

zimný príplatok: január, február (min. odber 300t/deň)

0,20

0,24

príplatok: sobota (min. odber 300t/deň)

0,20

0,24

príplatok: nedeľa, štátne sviatky (min. odber 300t/deň)

0,40

0,48

expedícia mimo otváracej doby

0,20

0,24

Lom Lopušné Pažite

Frakcia

Cena bez DPH (€/t)

Cena s DPH (€/t)

0/4

8,61

10,33

4/8

11,75

14,10

8/16

11,15

13,38

0/32

8,20

9,84

0/63

7,82

9,38

32/63

11,23

13,48

63/125

10,78

12,94

0/63 PL

8,75

10,50

0/125

8,70

10,44

16/32

10,73

12,88

kameň pre vodné stavby

12,00

14,40

lomový kameň

8,58

10,30

skrývka

3,73

4,48

zimný príplatok: január, február (min. odber 300t/deň)

0,20

0,24

príplatok: sobota (min. odber 300t/deň)

0,20

0,24

príplatok: nedeľa, štátne sviatky (min. odber 300t/deň)

0,40

0,48

expedícia mimo otváracej doby

0,20

0,24

Lom Brehy

Frakcia

Cena bez DPH (€/t)

Cena s DPH (€/t)

0/4

11,90

14,28

4/8

17,00

20,40

0/32

9,10

10,92

0/63

8,60

10,32

32/63

13,40

16,08

63/125

11,00

13,20

0/63 PL

9,00

10,80

8/16

16,50

19,80

0/125

8,70

10,44

16/32

15,90

19,08

kameň pre vodné stavby

19,00

22,80

lomový kameň

10,20

12,24

lomový kameň netriedený

7,10

8,52

skrývka

2,70

3,24

zimný príplatok: január, február (min. odber 300t/deň)

0,20

0,24

príplatok: sobota (min. odber 300t/deň)

0,20

0,24

príplatok: nedeľa, štátne sviatky (min. odber 300t/deň)

0,40

0,48

expedícia mimo otváracej doby

0,20

0,24