Loading...
KAMENIVO NORD 1 2021-04-29T13:23:17+02:00

O Nás

KAMENIVO NORD 1 s.r.o.

Spoločnosť Kamenivo Nord 1 s.r.o. zabezpečuje prípravu a dobývanie vyhradených i nevyhradených ložísk povrchovým sposobom, ťažbu, výrobu a zušlachtenie nerastov.

Pre tento účel prevádzkujeme dve výrobne v Žilinskom kraji:

  • Lom Jablonové                ( materiál vápenec )
  • Lom Lopušné Pažite       ( materiál vápenec )
  • Lom  Brehy                       ( materiál čadič  )

Výrobne svojim umiestnením, technológiou a personálnym potenciálom vedia osloviť zákazníkov nie len na území Slovenskej republiky, ale aj Českej a Poľskej republiky.

V uvedených výrobniach zabezpečujeme ťažbou vápenca a jeho následne drvenie na požadované typy frakcii. Spoločnosť‘ pri svojej výrobnej činnosti postupuje podľa technologických predpisov a dosahuje dlhodobo vysokú kvalitu výrobkov,. ktoré štandardne spĺňajú európske a národné normy.

Prevádzky spoločnosti sú certifikované notifikovanými osobami v rámci legislatívy SR a kvalita výroby je kontrolovaná v spolupráci : akreditovanými laboratóriami. V snahe komplexného uspokojovania zákazníkov sme pripravení do dohode so zákazníkom zabezpečiť dodávky celej našej produkcie do zákazníkom určeného miesta.

Kamenivo z našich výrobní je možné použiť pre:

  • Konštrukcie vo všetkých segmentoch staviteľstva ďalšiu výrobu materiálov ( asfaltové a betónové zmesi, nestmelené a hydraulicky stmelené konštrukcie)
  • Konštrukčné vrstvy podvalového podložia koľajníc a výhybiek
  • Vodohospodárske stavby
  • Železničné stavby
  • A iné
Prevádzky

Prevádzky

LOM JABLONOVÉ

013 52 Jablonové, Slovensko

      Expedícia
+421 41 599 3238

     Vedúci
Ján Zima
+421 905 358 579
kamenivonord@kamenivonord.com

       Obchod
+421 948 138 105
kamenivonord@kamenivonord.com

Otváracia doba

pondelok  6:00 hod – 16:00hod

utorok       6:00 hod – 16:00hod

streda        6:00 hod – 16:00hod

 štvrtok       6:00 hod – 16:00hod

 piatok        6:00hod – 14:00 hod

LOM LOPUŠNÉ PAŽITE

023 36 Lopušné Pažite, Slovensko

Expedícia
+421 41 422 9393

Vedúci
Bc. Július Lonc
+421 918 616 226
kamenivonord@kamenivonord.com

 Obchod
+421 948 138 105
kamenivonord@kamenivonord.com

Otváracia doba

pondelok  6:00 hod – 16:00hod

utorok       6:00 hod – 16:00hod

streda        6:00 hod – 16:00hod

 štvrtok       6:00 hod – 16:00hod

 piatok        6:00hod – 14:00 hod

LOM BREHY

023 36 Brehy, Slovensko

Expedícia
+421 41 422 9393

 Obchod
+421 948 138 105
kamenivonord@kamenivonord.com

Otváracia doba

pondelok  6:00 hod – 16:00hod

utorok       6:00 hod – 16:00hod

streda        6:00 hod – 16:00hod

 štvrtok       6:00 hod – 16:00hod

 piatok        6:00hod – 14:00 hod

Cenník

Cenník

KAMEŇOLOM JABLONOVÉ

KAMEŇOLOM LOPUŠNÉ

KAMEŇOLOM BREHY

Všeobecné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre predaj kameniva spoločnosti Kamenivo Nord 1 s.r.o. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú zmluvný vzťah predávajúceho a jeho zákazníkov pri predaji kameniva. Všeobecné obchodné podmienky ( ďalej len VOP ) sa použijú pokiaľ v uzavretej objednávke/zmluve nie je uvedené inak.

čitajte viac
KONTAKT

Kontakt

NAPÍŠTE NÁM