O nás - Kamenivo Nord
Prejsť na obsah

O nás

Spoločnosť Kamenivo Nord 1 s.r.o. zabezpečuje prípravu a dobývanie vyhradených i nevyhradených ložísk povrchovým spôsobom, ťažbu, výrobu a zušľachtenie nerastov.

Pre tento účel prevádzkujeme tri výrobne na strednom Slovensku.

  • Lom Jablonové (nerast: vápenec) – okres Bytča, Žilinský kraj
  • Lom Lopušné Pažite (nerast: vápenec) – okres Kysucké Nové Mesto, Žilinský kraj
  • Lom Brehy (nerast: čadič) – okres Žarnovica, Banskobystrický kraj

Výrobne svojim umiestnením, technológiou a personálnym potenciálom vedia osloviť zákazníkov nie len na území Slovenskej republiky, ale aj Českej a Poľskej republiky.

V uvedených výrobniach zabezpečujeme ťažbu vápenca a čadiču a jeho následne drvenie na požadované typy frakcií.

Spoločnosť pri svojej výrobnej činnosti postupuje podľa technologických predpisov a dosahuje dlhodobo vysokú kvalitu výrobkov, ktoré štandardne spĺňajú európske a národné normy.

Prevádzky spoločnosti sú certifikované notifikovanými osobami v rámci legislatívy SR a kvalita výroby je kontrolovaná v spolupráci s akreditovanými laboratóriami. V snahe komplexného uspokojovania zákazníkov sme pripravení do dohode so zákazníkom zabezpečiť dodávky celej našej produkcie do zákazníkom určeného miesta.

Kamenivo z našich výrobní je možné použiť pre:

  • Konštrukcie vo všetkých segmentoch staviteľstva ďalšiu výrobu materiálov (asfaltové a betónové zmesi, nestmelené a hydraulicky stmelené konštrukcie)
  • Konštrukčné vrstvy podvalového podložia koľajníc a výhybiek
  • Vodohospodárske stavby
  • Železničné stavby
  • A iné